Medikal Cihaz Entegreleri

Medikal Cihazların entegresi derken;

kurumunuzda kullanılan sonuç kağıdı çıktısı veren bütün cihazların entegresini DICOM olarak sisteminize aktarabilmekteyiz. Bundaki amaç, çoğu kurumda sisteme aktarılmadan çalışan bu tip cihazlar sonuç karışıklığına ve geriye dönük arşivlemede sıkıntı olmaktadır. sonu karışıklığı derken aynı ile veya ilçede aynı isimden ve soyisimden bir çok hasta bulunmaktadır. Geriye dönük hasta sonucu arandığında başka bir hastanın sonucunu ilgili hastaya verebilme durumu olmaktadır. Yazılımımız Worklist kullanarak HBYS sisteminizdeki ilgili birimden yapılan isteği çekmektedir. Worklist isteği çektikten sonra hiç elle müdahale olmadan hasta bilgileri çekim ekranına gelmektedir. Çekim yapıldıktan sonra sonuç HBYS (PACS) de bulunan hasta üzerine gönderilmektedir.

Entegre yapabildiğimiz cihazlar,

1- SFT Cihazı

2. Üroflowmetri cihazı

3. Efor Test Cihazı

4. EMG ve EEG Cihazı

5. Endoskopi Cihazı

6. Kolonoskopi Cihazı

7. Holter Cihazı

8. Panoromik Röntgen Cihazı

9. Preapikal Röntgen Cihazı

10. Ultrason Cihazları

11. Eko Kardiyografi Cihazları

12. Odyometri Cihazları

13. Yenidoğan işitme Test Cihazları

14. Spinometri Cihazları

15. NST Cihazları

16. Hasta Başı Monitörleri (Yoğun Bakım Modülü) vs.

Kısacası Kurumların HIMSS çalışmaları için çözüm üretmekteyiz ve Medikal Cihazların hepsini entegre edebilmekteyiz.

Ewo Grup Tekstil Bilgisayar Güvenlik Yazılım Sanayi ve Limited Şirketi